MIKKO SAKALA
IHOLLA, UNESSA, AVARUUDESSA
Teoksissani ihmisen kuva hahmottuu jatkuvasti muuttuvana; katoavana, tunteena.

Päästäkseni käsiksi tähän alati elävään ja vaihtelevaan olemisen tilaan, herätän maalausten liikettä veistoksellisin ja kolmiulotteisin elementein. Nämä elävät maalaukset rakentuvat kankaalle, videoteoksiin ja valokuviin.

Hetkellisyys ja kokemuksellisuus ilmenevät teoksissani jälkinä, eleinä ja liikkeenä. Havainnoin näitä jäljittämättömiä, olleita ja yhä olemassa olevia olotiloja, kun yhdistelen maalauksen ideaa tanssiin ja performanssiin. Maalaus tulee iholle, eläväksi ja kuultavaksi. Se elää tilassa ja avaruudessa.

Jäljittäessäni ihmisenä olemista hetkissä ja tiloissa, maalauksen käsittäminen entistä laajemmin osoittautui paitsi käsitteellisesti myös teknisesti hedelmällisenä menetelmänä tuoda teosten kysymykset lähemmäs kokijaansa. Rakennan maalauksia yhä moninaisemmin välinein, mikä mahdollistaa jälkien ja katoavaisuuden leikin havaitsemisen iholla, unessa, avaruudessa.